Takster

Særligt til sagsbehandlere

Værd at vide

Visitation fra og med 4 dage om ugen beregnes som fuldtidsplads, med afregning 365 dage om året inkl. en hjemmedag pr. uge og 5 ugers ferie.

Deltidspladsers takst beregnes forholdsmæssigt ud fra dette og er derfor højere end dagsprisen for fuldtidspladser.

Niveau 1 - §103

 • 557 kr. pr. dag
  (60% betaling af fuldtidsplads - kan benyttes 1-2 dage ugentligt)
  (85% betaling af fuldtidsplads - kan benyttes 3 dage ugentligt)

Niveau 2 - §103

 • 366 kr. pr. dag
  (60% betaling af fuldtidsplads - kan benyttes 1-2 dage ugentligt)
  (85% betaling af fuldtidsplads - kan benyttes 3 dage ugentligt)

Niveau 3 - §103

 • 237 kr. pr. dag
  (60% betaling af fuldtidsplads - kan benyttes 1-2 dage ugentligt)
  (85% betaling af fuldtidsplads - kan benyttes 3 dage ugentligt)

Niveau 1 - §104

 • 773 kr. pr. dag - normeringsnøglen er 1:2
  (60% betaling af fuldtidsplads - kan benyttes 1-2 dage ugentligt)
  (85% betaling af fuldtidsplads - kan benyttes 3 dage ugentligt)
 • Borger har behov for fuld støtte i sociale sammenhænge
 • Borger har behov for fuld støtte til praktiske gøremål
 • Borger har behov for fuld hjælp til personlig pleje
 • Borger har adfærdsmæssige udfordringer
 • Borger har kommunikative udfordringer
 • Borger er afhængig af fuld hjælp på ture og til aktiviteter
Specialtilbuddet Naturgruppen koster 741 kr. pr. dag

Niveau 2 - §104

 • 544 kr. pr. dag - normeringsnøglen er 1:4
  (60% betaling af fuldtidsplads - kan benyttes 1-2 dage ugentligt)
  (85% betaling af fuldtidsplads - kan benyttes 3 dage ugentligt)
 • Borger har behov for støtte til at indgå i sociale sammenhænge
 • Borger har behov for praktisk hjælp
 • Borger kan deltage forholdsvis selvstændigt til aktiviteter og på ture ud af huset
 • Borger har lette kommunikative udfordringer
 • Borger har lette adfærdsmæssige udfordringer

Niveau 3 - §104

 • 322 kr. pr. dag - normeringsnøglen er 1:6
  (60% betaling af fuldtidsplads - kan benyttes 1-2 dage ugentligt)
  (85% betaling af fuldtidsplads - kan benyttes 3 dage ugentligt)
 • Borger kan indgå selvstændigt i socialt samvær
 • Borger har ikke et behov for praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje
 • Borger kan deltage i aktiviteter og har kun behov for verbal introduktion
 • Borger kan deltage selvstændigt på ture ud af huset
 • Borger er som oftest selvtransporterende

Særtakst

 • 1546 kr. pr. dag - normeringsnøglen er 1:1
 • Særtaktsten er sammensat af basistakst niveau 1 (773 kr.) + tilkøbsydelse (773 kr.) ved 100 % støttebehov
 • Borger har behov for fuld 1:1 støtte i alle situationer

Normeringsnøglerne er vejledende.

Borgere skal ikke opfylde samtlige af punkterne i beskrivelserne af de enkelte takster. Punkterne danner baggrund for en samlet vurdering af borgerens behov i forhold til ressourcebehov og brugersammensætning i grupperne.

Særlige foranstaltninger kan aftales udenfor taksten, hvis det skønnes at behovet er midlertidigt, eksempelvis efter et sygedomsforløb eller et introduktionsforløb.