Spektrum

Siden er under udarbejdelse

I Afdeling SPEKTRUM arbejder vi i særlig grad med at skabe struktur og forudsigelighed. Vores fokus er den enkelte borgers tryghed, interesser, ressourcer og trivsel med udgangspunkt i de kognitive vanskeligheder og pædagogiske strategier som den enkelte har brug for.

Vores primære opgave er at skabe forudsigelige og meningsfulde aktiviteter for vores borgere. F.eks. gåture i nærområdet, aktiviteter i vores arbejdende værksteder, udflugter eller deltagelse til bevægelse, motionsmaskiner, svømning, sang, musik og dans.

Vi har borgere med Downs syndrom, autisme eller beslægtede udviklingsforstyrrelser. Alle Spektrums borgere har stort behov for understøttende kommunikation og en genkendelig struktur. Vi arbejder med visuelle støttesystemer oftest med piktogrammer, som er tilpasset den enkelte borger og alle har et fast og genkendeligt ugeskema. Vi anvender endvidere tegn til tale.

Vi arbejder med sansestimulering og arousalregulering. Vi afstemmer altid dagens indhold efter den enkelte borgers dagsform og sensoriske behov.