Elev-cases

Her kan du få et indtryk af, hvordan et STU forløb kan forme sig gennem tre elev-cases

Jonas 

Jonas fik bedre styr på sin hverdag, og nu har han et fuldtidsarbejde

Jonas blev visiteret til STU, hvor han bl.a. havde behov for at strukturer hans hverdag, og få tid til at finde ud af hvad han vil arbejde med. Jonas fik et morgenrutine-skema som visuelt viste hvornår han skulle op om morgen for at nå sine morgenrutiner. Han lærte at overholde tiden, så han ikke kom for sent ud af døren og derved mødte ind til tiden på praktikpladsen og skolen.

Jonas blev mere selvstændig og tog ansvar for at møde til tiden. Han fandt ud af hvilken branche der interesserede ham igennem de forskellige erhvervspraktikker, han havde været igennem på i STU'en.

Jonas stoppede på STU'en lidt før tid, da han blev tilbudt et fuldtidsarbejde.   

Jesper

I begyndelsen viste Jesper kun, at han ikke ville noget med bøger. Nu ved han at det skal være noget med cykler, og efter STU starter han i EGU med praktikplads i en cykelhandel

Jesper er efter endt efterskoletid begyndt på STU Københavnsvej. Han har ikke de store ønsker til fremtidig beskæftigelse, og han drømmer ikke om noget specielt, udover, at han helst ikke vil noget bogligt.

Jesper starter med at have primær tilknytning til Genbrugsværkstedet det første halve år, og herefter stifter han bekendtskab med Ejendomsservice faget, et par gange om ugen. Efter at have været i praktik 3 måneder finder Jesper ud af, at han ikke ønsker beskæftigelse inden for Ejendomsservice faget, og han kommer derfor tilbage på Genbrugsværkstedet.

Jesper får på et tidspunkt fortalt, at han godt kan lide at skrue på sin cykel derhjemme. Så derfor kommer Jesper med i cykelprojekt på Genbrugsværkstedet i samarbejde med ARGO/ Gensalg omkring brugte cykler. Her bliver Jesper gjort til primus motor ift. at få klargjort cykler, med henblik på videresalg hos Gensalg.

Efter en periode på et halvt års tid, hvor Jesper har fået mod på mere, tages der kontakt til en cykelhandler for, at få etableret en praktik. Denne praktik starter ud med én dag om ugen, og bliver løbende over ét år, skalleret op til fem dage om ugen, og ender ud i så godt et samarbejde, at Jesper får tilbudt en EGU elevplads, som han begynder på efter endt STU.

Ayo

Ayos succeshistorie

Ayo starter på STU efter endt efterskoleår. Ayo starter tidligt i intern praktik på Roskilde Bibliotek, både på biblioteket og i bibliotekscafeen.

Det vurderes hurtigt, at Ayo er i stand til en ekstern praktik, hvorfor Ayo påbegynder sin eksterne praktik i detailbranchen på sit andet STU år. Ayo gennemfører og afslutter sin praktik, men med nærmere afklaring på, hvad der fremtidigt skal ske.

Under elev- og praktiksamtaler vurderes det, at Ayo skal i endnu en ekstern praktik men inden for en anden branche – dette er Ayos eget ønske. Undervejs på andet og tredje STU år afprøves og vurderes længden og intensiteten af arbejdsdagene løbende.

Ayo er i ekstern praktik hele sit tredje år og ender med at være afsted fem dage om ugen.

Ayo fortsætter på sin praktikplads efter endt STU og overgår til Ungeguiden.