Undervisning

Hvor din praktiske linje har fokus på det at arbejde, kan man sige at undervisningen i skoledelen har fokus på alt det andet, man også skal kunne for at få et godt voksenliv. For eksempel at holde orden i sin bolig og økonomi, passe på sin krop og sundhed, have venner og kærester, finde rundt på internettet og meget andet.

Når du starter på STU Københavnsvej kommer du med den uddannelsesplan, som du har lavet i samarbejde med din UU vejleder.

Vi tager udgangspunkt i de mål, der er beskrevet i den og tilrettelægger sammen et STU forløb skræddersyet til dig.

Når du er i gang med din uddannelse, holder vil løbende elevsamtaler, hvor vi sammen følger op på dine mål og justerer, hvis der er behov for det. Det kan også være, der kommer nye mål til. Det vigtige er at målene i uddannelsesplan hele tiden afspejler og understøtter din læring og udvikling.

I undervisningen lægger vi vægt på, at du har medbestemmelse, og at vi arbejder med noget, som er relevant og meningsfyldt for dig.

Vi arbejder både med klasseundervisning, i mindre grupper og med  individuelle opgaver.

De konkrete forløb har blandt omhandlet madlavning, kommunevalg, medier og reklamer, arbejdsliv, mobning, sundhed, EU-valg og økonomi.

Se flere eksempler på emner: