Mariehusene

Langvarigt botilbud i Svogerslev

Beboerne

I Mariehusene kan der bo 31 mennesker med varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Borgerne er delvist selvhjulpne, men kan have brug for hjælp/vejledning til f.eks. personlig hygiejne, påklædning, medicinindtag o.l. Borgerne har ikke behov for konstant personaleopsyn, men der er altid personale til stede, de kan henvende sig til. Der er sovende rådighedsvagt om natten.

Borgerne har alle behov for hjælp og støtte til at indgå i det sociale liv i og udenfor Mariehusene.

Fysiske rammer

Mariehusene består af 4 parcelhuse med 4 værelser, fælles køkken-alrum og 2 badeværelser + vaskerum i hver. Til hvert hus er der tilknyttet en solistbolig.

Vi har desuden et fælleshus med en dejlig stor stue, som fungerer som et naturligt samlingspunkt beboerne.

Det oprindelige byggeri er fra 1980, senere er der bygget til ad tre omgange.

Mariehusene er opdelt i to afdelinger: Skovbrynet og Æblevangen. Hver afdeling er opdelt tre teams. Hvert team har det overordnede ansvar for et hus og en solistbolig.

Hverdagen

Alle beboere i Mariehusene tilbydes en form for beskæftigelse i dagtimerne.

Det kan f.eks. være i dagcentret i Svogerslevbeskyttet beskæftigelse på Københavnsvej 266 eller det kan som elev på et STU forløb på STU Roskilde.

Hvis vi har lyst og vejret er til det, tager vi  sommetider på forskellige gode udflugter i weekenden.

Vi har en fast tradition med at holde en forårsfest hvert år, hvor pårørende bliver inviteret. Det er altid en rigtig god dag.

Medarbejdere

Medarbejderstaben på Mariehusene består af pædagoger samt et mindre antal social- og sundhedsassistenter.

Desuden har vi tilknyttet faste vikarer.

Økonomi

I 2017 koster det ca. 5000-6000 kroner om måneden at bo i Mariehusene inkl. alle forbrugsudgifter og fuld kost.

Den nøjagtige pris afhænger bl.a. af den enkelte boligs størrelse og borgerens indtægt.

Der kan ikke søges boligstøtte til en bolig i Mariehusene.

Yderligere information på Tilbudsportalen

Læs mere om Mariehusene på Tilbudsportalen.

Her finder du fx information om ledige pladser, normering, faglige metoder, værdigrundlag og meget andet. Læs også Socialtilsynets seneste tilsynsrapport på Tilbudsportalen.

Kontakt Mariehusene

Marievej 20
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 71 90
Leder: Vibeke Fjordskov