Det glade køkken

Det glade køkken er et beskyttet beskæftigelsestilbud efter serviceloven §103.

I køkkenet er ansat en professionel kok og køkkenassistent, som støtter dig i at udvikle dine personlige kompetencer og i at mestre de forskellige arbejdsopgaver, som er i et køkken.

I Det glade køkken bliver du en del af et team på ca. 10 borgere.

Det glade køkken laver 55-60 sunde og ernæringsrigtige måltider om dagen til borgere og ansatte, som er tilmeldt vores frokostordning.
Vi har fokus på sund, varieret og borgerbestemt kost. Borgere fra de forskellige afdelinger kommer med ideer til menuer, og kokken tilrettelægger derudfra ugens menu.

Dagens rytme

Kl. 8.15 holder vi morgenmøde, hvor vi taler om dagens arbejdsopgaver i køkkenet.
Personalet fremlægger opgaverne, og du kan byde ind på, hvilke opgaver du gerne vil lave.
Vi hjælper dig med at tilpasse arbejdsopgaver ud fra dit funktionsniveau, så du lykkes med dine opgaver. Vi prøver også nye udfordringer af sammen og støtter og hjælper dig i denne proces.

De typiske daglige arbejdsopgaver er:

  • Tilberedning, anretning og servering af dagens ret, samt forberedelse af næste dags ret.
  • Pakning af mad til Københavnsvej 266 og til øvrige afdelinger.
  • Opvask, oprydning og aftørring af borde i køkken og kantine samt daglig vask af forklæde, viskestykker mm.
  • Vi har desuden faste rutiner omkring gulvvask og rengøring af køleskabe, hylder og skabe.

Efter morgenmødet går vi i gang med dagens arbejdsopgaver.

Omkring kl. 9.30 holder vi formiddagspause.
Her spiser vi gerne lidt mad sammen, og samtaler om det, som vi hver især er optaget af.
Det kan være oplevelser, serier, planer for weekenden mm.

Omkring kl. 11.15 er vi færdige med forberedelserne til dagens menu og gør klar til at pakke dagens ret til Københavnsvej og øvrige afdelinger.

Vi holder frokostpause kl. 11.30-12.

Kl. 12-12.30 serverer vi dagens ret i vores kantine.

Det er forskelligt, hvor lang arbejdsdagen er for den enkelte, da arbejdstiden er tilpasset dit behov. Ind imellem slutter vi dagen af med at sætte os sammen og tale lidt. Andre gange vil de fleste gerne hjem.

 

 

Teamsamarbejde

Vi arbejder som et team, og vægter at vi taler sammen og samarbejder, så vi er klar til at servere dagens frokostret.

Vi hjælper hinanden omkring de forskellige delprocesser, der er i tilberedelserne af dagens ret.

Vi indøver forskellige arbejdsopgaver og arbejdsrutiner. Eksempelvis har tingene en fast plads i køkkenet. Systemet gør, at det er let at finde de ting, man skal bruge.

Samarbejde, hjælpsomhed og fællesskab omkring arbejdsopgaverne giver et rigtig godt sammenhold.

Vi har det sjovt sammen

Det sociale liv i Det glade køkken

Hos os bliver du en del af et rart fællesskab.

Vi får mange oplevelser sammen og måske finder du en ven for livet.

Vi træner sammen fast en time hver fredag. Nogle gange benytter vi vores udendørs motionsmaskiner, og andre gange laver vi Yoga eller andre former for træning.

Vi tager indimellem på tur sammen og hygger os.

Yderligere information

Det glade køkkenet modtager elever i praktikforløb i forbindelse med elevernes STU uddannelse (Særlig Tilrettelagt Ungdoms uddannelse).
Vi har også interne borgere som kommer i praktik.

Se i øvrigt billeder og videoer fra Det glade køkken på ITC Roskildes Facebook side.

Læs mere om Det Glade Køkken på Tilbudsportalen.

Kontakt Det Glade Køkken

Adresse

ITC Roskilde
Industrileddet 4
Svogerslev
4000 Roskilde

Kontaktpersoner

Steffan Enzo Ves Damm
Telefon: 46 31 71 64
Mail: steffanevd@roskilde.dk

Lena Connie Heidelbach
Telefon: 46 31 71 64
Mail: Lenahe@roskilde.dk