Om ITC Roskilde

Dagtilbuddet ITC Roskilde er rammen omkring en god og meningsfuld hverdag for ca. 140 borgere med betydelig nedsat psykisk og ofte også fysisk funktionsevne.

Vi er et samværs- og aktivitetstilbud og har også enkelte pladser med beskyttet beskæftigelse.

Fælles for alle afdelinger er de mange aktivitetsmuligheder, som huset tilbyder på tværs af afdelingerne. Vi har bl.a. et arbejdende glas- og keramikværksted, en teater- og bevægelsessal og et lydstudie. Vi har tilknyttet faglærer til disse aktiviteter.
Du kan læse mere om de forskellige muligheder for aktiviteter her:

Traditioner  

I løbet af året har vi en række tilbagevendende arrangementer, som du har mulighed for at deltage i. Vi afholder bl.a. forårsarrangement, påskefrokost og et julearrangement.

I slutningen af november måned holder vi julemarked. Her spiller flere af vores brugerbands julemusik på teaterscenen. Vi sælger fine ting fra vores produktion i værkstederne, og Det glade køkken sælger risalamande, gløgg, æbleskiver og sodavand.
Vi vægter det sociale samvær højt og ser ved festlighederne frem til at møde dig og dine nærmeste.

Frokostordning

Du er altid velkommen til at spise din medbragte madpakke, men du har også mulighed for at benytte vores sunde og ernæringsrigtige frokostordning. Maden leveres af Det Glade Køkken som også er et beskyttet beskæftigelsestilbud.

Et frokostmåltid koster 30 kroner, og du tilmelder dig 1-5 dage om ugen i mindst en måned.

Kørselsordning

Du har mulighed for at blive tilbudt kørsel fra din bopæl og til ITC Roskilde. Voksenservice bevilliger denne kørslen, og om du vil blive tilbudt kørsel, afhænger af dit funktionsniveau.

Medarbejdere

Hos ITC Roskilde er vi ca. 40 medarbejdere med forskellige uddannelser og erfaringer inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige område. Vi hylder tværfaglighed og arbejder målrettet på, at alle sætter deres individuelle kompetencer i spil til gavn for den hverdag og de tilbud, vi kan give dig.

Vi er meget optaget af hele tiden at dygtiggøre os, og alle ansatte har fået en efteruddannelse i psykosocial rehabilitering og/eller en neuropædagogisk grunduddannelse, som sikrer at vi har en fælles pædagogisk og teoretisk platform for vores arbejde.

Yderligere information

Læs mere om takster, ledige pladser mv. på Tilbudsportalen:

Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Øst

Kontakt

Kontakt tilbudsleder Dorte Birgitte Birkmose, hvis du vil vide mere om ITC Roskilde.

Dorte Birgitte Birkmose

Her ligger ITC Roskilde

Kontakt desuden Voksenservice på Rådhuset, som afgør om du kan blive visiteret til ITC Roskilde, og hvilken afdeling du skal være i.

Kontakt Voksenservice

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Telefon

Mandag til fredag

Kl. 9-14

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.