Om ITC Roskilde

Dagtilbuddet ITC Roskilde er rammen omkring en god og meningsfuld hverdag for ca. 130 borgere med betydelig nedsat psykisk og ofte også fysisk funktionsevne.

Vi er et samværs- og aktivitetstilbud og har også enkelte pladser med beskyttet beskæftigelse (køkken og rengøring)

Leder du efter ITC-tilbud med beskyttet beskæftigelse?

På Københavnsvej 266 findes flere beskyttede beskæftigelsestilbud, som hedder noget med ITC. 

Læs mere om beskyttet beskæftigelse

Læs mere om ITC Ejendomsservice

Læs mere om ITC Metal

Dagligdagen

I planlægningen af dagligdagen inddrager vi dine interesser og behov bedst muligt, så du kan bruge og udvikle dine evner og ressourcer.
Du får således et ugeskema som er tilrettelagt ud fra dine interesser og på en måde som gør din dag tryg og meningsfuld.

  • Kl. 08.45: Dagen begynder. Vi siger godmorgen i de forskellige afdelinger. Her gennemgår vi sammen dagens program, ofte med brug af billeder.
  • Kl. 10.00 - 12.00: Aktiviteter
  • Kl. 12.00 - 12.45: Frokost
  • 12.45 - 14.45: Aktiviteter
  • 14.45 - 15.15: Dagen sluttes af med hyggeligt samvær i afdelingerne, indtil du skal hjem.

Traditioner  

I løbet af året har vi en række tilbagevendende arrangementer, som du og din familie har mulighed for at deltage i. Vi afholder hvert år forårsfest, revyaften, julefest samt et julemarked, hvor der er mulighed for at købe nogle af de mange ting som produceres på værkstederne/i aktiviteterne. Vi vægter det sociale samvær højt og ser ved festlighederne frem til at møde dig og dine nærmeste.

Frokostordning

Du er altid velkommen til at spise din medbragte madpakke, men du har også mulighed for at benytte vores sunde og ernæringsrigtige frokostordning. Maden leveres af Det Glade Køkken som også er et beskyttet beskæftigelsestilbud.

Et frokostmåltid koster 25 kroner, og du tilmelder dig 1-5 dage om ugen i mindst en måned.

Kørselsordning

Som borger i Dagcentret har du mulighed for at blive kørt fra din bopæl til Dagcentret. Om du vil blive tilbudt kørsel, afhænger af dit funktionsniveau, og det er Voksenservice, der bevilger.

Medarbejdere

I Dagcentret er vi ca. 40 medarbejdere med en bred palette af uddannelser og erfaringer inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige område. Vi hylder tværfaglighed og arbejder målrettet på, at alle sætter deres individuelle kompetencer i spil til gavn for den hverdag og de tilbud, vi kan give dig.

Vi er meget optaget af hele tiden at dygtiggøre os, og alle ansatte har fået en neuropædagogisk grunduddannelse, som sikrer at vi har en fælles pædagogisk og teoretisk platform for vores arbejde.

Yderligere information

Læs mere om takster, ledige pladser mv. på Tilbudsportalen (nyt vindue).

Følg os på Facebook (nyt vindue).

Kontakt

Kontakt leder Dorte Birgitte Birkmose, hvis du vil vide mere om dagcentret.

Dorte Birgitte Birkmose

Her ligger ITC Roskilde

Kontakt desuden Voksenservice på Rådhuset, som afgør om du kan blive visiteret til Dagcentret, og hvilken afdeling du skal være i.

Kontakt Voksenservice

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Telefon

Mandag til fredag

Kl. 9-14

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.