Vision for Alle Tiders Højskole

Alle Tiders Højskole tilbyder en palet af muligheder til dannelse for mennesker med særlige behov - med fokus på udvikling, livskvalitet, læring og medindflydelse samt unikke fællesskaber på tværs.

Alle Tiders Højskole vil være skolen til dannelse for mennesker med særlige behov. Dannelsesbegrebet er centralt for højskoletraditionen. Grundtvig dannede højskolen med det formål at give mennesker indsigt i forhold der satte dem i stand til at deltage i samfundslivet. På samme måde giver Alle Tiders Højskole Roskildes borgere mulighed for at opnå musisk, kreativ, digital, kropslig og folkelig dannelse.

Alle Tiders Højskole vil foranledige livskvalitet, læring og medindflydelse samt skabe udvikling og unikke fællesskaber på tværs. Med afsæt i medinddragelse, engagement og motivation, og med mulighed for at blive udfordret på at afprøve eksisterende færdigheder og udvikle nye samt opleve sig værdifuld og betydningsfuld, udvikles højskolen til et sted der åbner nye døre og hvor det giver mening at høre til.

Alle Tiders Højskole vil bidrage til et nyt blik for mennesker med udfordringer. Ved at fremme og udbrede kendskabet til højskolen, vil borgernes talenter, formåen, kompetencer og styrker blive synlige. Derigennem vil højskolen hjælpe til at bryde tabu omkring handicap og bygge bro til verden omkring.