Om Københavnsvej 266

Københavnsvej 266 som er en stor matrikel med værksteder, STU uddannelse, Alle Tiders Højskole og andre tilbud til mennesker med behov for støtte efter § 103 og § 104.

266 er et stort og mangfoldigt fællesskab med mange sociale aktiviteter på kryds og tværs, fælles kantine, fælles sundhedscafe og gode fælles traditioner.