Vejledning Virk 3

VIRK 3 er et tilbud til dig, der er over 18 år, bor i din egen bolig og har et handicap eller en psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for vejledning og støtte til at lære, så vidt muligt selv at mestre din dagligdag (tidligere kaldet hjemmevejledning).

Vejlederen kommer hjem til dig, og du kan møde hende eller ham i fælleslejligheden i det opgangs- eller bofælleskab, som du bor i eller måske er tilknyttet. Vejledning kan også foregå uden for hjemmet i form af ledsagelse eller støtte til møder med andre.

Vejlederen giver pædagogisk støtte, råd og vejledning. Målet med støtten kan eksempelvis være:

  • at læse og skrive breve
  • at du kan holde styr på E-boks, NemID, Netbank osv.
  • at du kan holde styr på oprydning, rengøring og andre praktiske opgaver i din bolig 
  • at du får bestilt tid til lægen, tandlægen eller andre "sundhedspersoner" - måske har du også behov for ledsagelse
  • råd og vejledning om sundhed, motion, hygiejne
  • at kontakte / eller opsøge sociale netværk / arbejdsplads / dagtilbud
  • kontakt til forskellige myndigheder, også støtte til møder.
  • at du bliver bedre til at håndtere konflikter

Kontakt Voksenservice

For at få tilkendt en vejleder skal du lave en aftale med en sagsbehandler i Voksenservice.

Sammen med dig (og evt. din pårørende), vil I finde ud af, hvor meget støtte du skal have, og hvad du har brug for støtte til. Sammen laver I nogle mål for perioden hvor du tilkendes støtten.

Sådan kontakter du Voksenservice

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Telefon

Mandag til fredag

Kl. 9-14

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.

Yderligere information

Du kan finde de nyeste tilsynsrapporter for VIRK på roskilde.dk.

Virk 3 er praktiksted for pædagogstuderende. Hent praktikbeskrivelse herunder.

Praktikbeskrivelse

Kontakt